Oferta kształcenia

Skierowana jest do uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem

Dysponujemy

Biblioteką i czytelnią multimedialną, pracowniami komputerowymi, dużą salą gimnastyczną, siłownią, dobrze wyposażoną salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, boiskiem sportowym oraz terenem rekreacyjnym wokół szkoły

Profesjonalna kadra

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającym podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach - istnieje od 01.09.2013 roku. Gimnazjum jest wygaszające i obejmuje opieką uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężonymi niepełno sprawnościami.

Oprócz zajęć dydaktycznych nasi wychowankowie mają możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji, terapii sensorycznej, sali doświadczania świata, różnorodnych zajęć rewalidacyjnych, w tym logopedycznych wykorzystując komunikacje alternatywną i wspomagającą, pedagogicznych, psychologicznych.

W przypadku dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną od 3 do 25 roku życia - nauka odbywa się w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych lub w formie indywidualnego nauczania realizowanego w szkole bądź domu dziecka.

Wiek ucznia w gimnazjum: po ukończeniu szkoły podstawowej do 21 roku życia. 
Liczba oddziałów: 4 
Liczba uczniów gimnazjum: ogółem 10

 

Metody wykorzystywane w czasie zajęć m.in.:

 

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC,
 • Programy Aktywności i Komunikacji Knillów,
 • Metoda Snoezelen - Sala Doświadczania Świata,
 • Metoda Ośrodków Pracy
 • Stymulacja polisensoryczna,
 • Integracja Sensoryczna,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Pedagogika zabawy,
 • Metoda F. Affolter,
 • Metody behawioralne,
 • Zabawy paluszkowe,
 • Muzykoterapia
 • Masaże, itp. 

 

Podział klas w roku szkolnym 2018/2019:

 

Klasa II-III gA, wychowawca - mgr Renata Wasiłek

 

Klasa II-III gB, wychowawca - mgr Dorota Kęska

 

Oddział rewalidacyjno-wychowawczy, wychowawca - mgr Małgorzata Kobylarczyk

 

Oddział rewalidacyjno-wychowawczy, wychowawca - mgr Anna Gałek

 

Kontakt

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: 48 612 80 90. Informacje również na szkolnej stronie internetowej: zielone.eu

Łącza zewnętrzne